JHIO 2016 Logo
 
5. JUNIORSKA HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA
 
JHIO 2016
 
Krk, 30. lipnja 2016.
 
PRAVILA
 
Pozivanje učenika
Na 5. juniorsku hrvatsku informatičku olimpijadu pozivaju se učenici osnovnih škola Republike Hrvatske temeljem rezultata Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici 2015./2016. (za svakog natjecatelja vrednuje se 6 najboljih od 7 ukupno održanih kola), kao i temeljem rezultata Državnog natjecanja iz informatike (kategorija "Primjena algoritama OŠ").
Načelno, temeljem HONI rezultata poziva se do 4 učenika I. podskupine (do 6. razreda) te do 6 učenika II. podskupine (7. i 8. razred), dok se temeljem rezultata Državnog natjecanja poziva do 2 učenika 5. razreda, do 2 učenika 6. razreda, do 3 učenika 7. razreda i do 3 učenika 8. razreda.
Dodatno, u obzir se mogu uzeti i rezultati natjecanja koja provode udruge HSIN-a uz predočenu potpunu natjecateljsku dokumentaciju (povjerenstva, pravila, zadaci s rješenjima i rang liste natjecatelja).
Znanstveno povjerenstvo, u suradnji s odgovornim organizatorom Hrvatskim savezom informatičara, donosi prijedlog Odluke o pozvanim učenicima.
Konačnu Odluku o pozvanim učenicima, uzimajući u obzir tehničke, financijske i organizacijske mogućnosti, donosi Izvršni odbor Hrvatskog saveza informatičara. Odluka se objavljuje u petak, 18. ožujka 2016., na web stranicama HSIN-a, a eventualne žalbe na odluku se, najkasnije do nedjelje, 20. ožujka 2016., podnose u pisanom obliku Hrvatskom savezu informatičara.
Radno okruženje i provedba natjecanja
Natjecanje se održava u trajanju od 3-4 sata pri čemu se rješava 3-5 problemskih zadataka, a dopušteni programski jezici za rješavanje zadataka su Python, Pascal, C i C++.
Na računalima će biti instaliran sljedeći software:
Za vrijeme natjecanja, natjecateljima će biti dostupan papir i pisaći pribor. U slučaju da natjecatelj želi koristiti vlastitu tipkovnicu, treba je predati tehničkom osoblju na provjeru prije početka natjecanja. Dopušteno je korištenje samo jednostavnih tipkovnica.
Natjecatelj u dvoranu za natjecanje ne smije unositi nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka, uređaje za komunikaciju, knjige, priručnike ili bilo kakav tiskani materijal.
Svaki natjecatelj će imati unaprijed određeno radno mjesto koje će biti označeno brojem. Nakon smještaja na radno mjesto, natjecatelj će čekati službeni početak natjecanja i pri tom ne smije dirati računalo, tipkovnicu, miša ili bilo koji drugi natjecateljski materijal.
Zadaci
Svi zadaci dizajnirani su da budu algoritamske prirode. U nekim zadacima efikasnost, tj. brzina algoritma ima najveći udio u pisanju zadataka. Test podaci su unaprijed osmišljeni i koncipirani na način da će programi koji koriste neke manje efikasne, ali valjane algoritme, također dobiti određeni broj bodova. Test podaci bit će prilagođeni tako da razlikuju različite nivoe efikasnosti unutar zadanih ograničenja. Stoga, natjecatelj ima mogućnost pokušaja rješavanja zadataka s laganim test primjerima iako ne mora znati riješiti zadatak za složene primjere. Prilikom rješavanja zadataka, natjecatelj smije koristiti olovku i papir za skiciranje i razradu algoritma.
Na ovom natjecanju jedini tip zadataka koji se može pojaviti je:
Ostali tipovi zadataka koji se ponekad pojavljuju na informatičkim natjecanjima ("interaktivan zadatak" odnosno "zadatak samo s izlazom") se na ovom natjecanju neće pojaviti.
Za svaki zadatak biti će naznačeno memorijsko ograničenje koje se odnosi na sveukupnu zauzetost memorije (izvršni kôd, stack, heap...). Također, za svaki zadatak zadano je i vremensko ograničenje po pojedinom test podatku.
Ulazni i izlazni podaci sastoje se od jednog ili više redova koji završavaju s end-of-line znakom, uključujući i zadnji red. Svaki red sadrži niz ispisnih znakova od ASCII-32 do ASCII-126. Format pojedinih ulaznih i izlaznih podataka bit će definiran unutar zadatka.
Upiti o zadacima
Tijekom natjecanja, natjecatelj ima mogućnost traženja pojašnjenja nekih elemenata zadatka. Pitanja se predaju putem servera preko forme predviđene za upite. Znanstveno povjerenstvo nakon primitka pitanja može dati sljedeće odgovore:
Poslužitelj / evaluator
Natjecanje se odvija u distribuiranom sustavu gdje su natjecateljska računala povezana u lokalnu mrežu s natjecateljskim poslužiteljem / evaluatorom. Natjecateljsko računalo ima pristup određenim servisima koje nudi natjecateljski poslužitelj: sustav za natjecanje, pristup dokumentaciji te pristup pisaču. Natjecatelj rješava zadatak na svom računalu te rješenje šalje na evaluator.
Natjecateljska računala neće biti povezana međusobno niti na Internet. Svaki pokušaj natjecatelja za uspostavom takve veze, smatrat će se varanjem, te mogućom diskvalifikacijom. U slučaju problema rada mreže, natjecatelj ne smije sam pokušavati otkloniti kvar, već mora obavezno pozvati pripadnika tehničkog osoblja.
Ispisivanje
Ispisivati se mogu samo tekstualne datoteke. Nakon zahtjeva natjecatelja za ispisom preko servera, član tehničkog osoblja dostavit će ispisane materijale. Natjecatelj ne smije sam napuštati radno mjesto kako bi uzeo ispisane materijale. Ograničenja ispisa su 20 stranica i 100 KB.
Slanje
Natjecatelj rješenja šalje na evaluator putem Web preglednika. Programski jezik koji je koristio natjecatelj evaluator određuje pomoću ekstenzije (*.py; .pas; *.c; *.cpp; *.cc; *.cxx) ili odabirom programskog jezika iz padajućeg izbornika. Rješenja mogu biti poslana na evaluator za vrijeme trajanja cijelog natjecanja. Kao konačno rješenje zadatka uzimat će se u obzir samo posljednje rješenje koje natjecatelj pošalje na evalautor.
Testiranje
Natjecatelj može testirati svoja rješenja u evaluatorskom okruženju koristeći sučelje za testiranje. Prilikom testiranja, natjecatelj mora poslati rješenje i ulazne podatke koje želi testirati. Ograničenje ulaznih podataka koje natjecatelj treba poštovati, nalazit će se na sustavu. Nakon izvršavanja, sustav će ispisati vrijeme izvođenja, izlazne podatke i eventualne greške. Međutim, podaci o točnosti izvođenja neće se ispisati.
Prošireni rezultati
Nakon slanja rješenja na evaluator, sustav će natjecatelju dojaviti rezultat izvođenja na primjerima test podataka zadanim u tekstu zadatka. U nekim slučajevima, autori zadataka mogu se odlučiti natjecateljima ponuditi "proširene rezultate". Na zadacima na kojima se nudi mogućnost proširenih rezultata natjecatelji će uz rezultat izvođenja na primjerima test podataka dobiti i združene rezultate izvođenja na nekim test podacima. Rezultati će biti združeni u nekoliko kategorija (točno, krivo, vremensko ograničenje) gdje će za svaku kategoriju pisati broj rezultata koji se nalaze u toj kategoriji. Moguće je ograničenje na broj slanja po zadatku na kojima se nude prošireni rezultati.
Završetak natjecanja
15 minuta, 5 minuta i 1 minutu prije završetka natjecanja natjecatelji će biti obaviješteni o preostalom vremenu. Po završetku natjecanja, natjecatelj mora odmah prekinuti sve aktivnosti i čekati za stolom bez diranja računala, tipkovnice, miša i ostalih natjecateljskih materijala.
Prevođenje rješenja
Rješenja poslana na sustav prevodit će se sa sljedećim argumentima:
Ocjenjivanje
Svaki zadatak ima nekoliko grupa od jednog ili više test primjera. Svaka grupa nosi određen broj bodova, a bodovi za tu grupu dobit će se ako i samo ako svaki test primjer u njoj bude točno riješen i pritom poštuje zadana vremenska i memorijska ograničenja iz teksta zadatka. Broj bodova na zadatku bit će zbroj bodova po grupama test primjera tog zadatka. Ukupni broj bodova biti će zbroj bodova pojedinih zadataka. Bodovat će se samo oni zadaci koji su poslani i zadovoljili evaluaciju od strane evaluatora.
Pravila ponašanja i varanje
Svaki natjecatelj koji ometa druge, oštećuje opremu, pristupa drugim računalima, komunicira s drugim natjecateljima ili prepisuje tuđi kod podložan je diskvalifikaciji s natjecanja.
Varanjem će se smatrati ako natjecateljev program pokazuje sljedeće karakteristike:
Žalbe
Nakon završetka natjecanja i objavljivanja rezultata, moguće je u roku od 30 minuta podnijeti žalbu pisanim putem. Znanstveno povjerenstvo će razmotriti žalbu i ako je ustanovljena greška u sustavu evaluacije rješenja, sva predana rješenja za taj zadatak će se ponovo reevaluirati. Reevaluirana rješenja odnosit će se na sve natjecatelje.
Nagrade i priznanja
Svi sudionici će dobiti priznanja za sudjelovanje, a najbolji medalje, diplome i nagrade.
 
U Zagrebu, 7. ožujka 2016.
Predsjednik Znanstvenog povjerenstva
Nikola Dmitrović, prof. mentor, XV. gimnazija
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, tajnik